Magyar Version

Deutsche Version

BuiltWithNOF
Polgári jog

Polgári ügyek ellátása, e területen felmerülő problémák megoldása irodám egyik fő tevékenységi körébe tartozik.

Csak pár példát említve erről a területről:

Kiemelten foglalkozom ingatlanok

 • adásvĂ©teli szerzĹ‘dĂ©sĂ©nek,
 • csereszerzĹ‘dĂ©sĂ©nek,
 • bĂ©rleti Ă©s haszonbĂ©rleti szerzĹ‘dĂ©sĂ©nek,
 • ajándĂ©kozási szerzĹ‘dĂ©sĂ©nek,
 • tartási vagy öröklĂ©si szerzĹ‘dĂ©sĂ©nek elkĂ©szĂ­tĂ©sĂ©vel, ellenjegyzĂ©sĂ©vel Ă©s a földhivatali bejegyzĂ©sĂ©vel.

A szerződésekhez letéti szolgáltatást is igénybe vehet!

Irodám nemcsak szerződések lebonyolítását vállalja, hanem ügyfeleim az irodaházban található partner-cégek szolgáltatásait is igénybe vehetik, mint pl. ingatlanközvetítés, kézbesítési meghatalmazás, ügyintézés szolgáltatóknál való átjelentések során.

Magas szintű német nyelvtudásomnak köszönhetően igény szerint német nyelven is szerkesztek szerződéseket, illetve szükség esetén segítek Önnek német partnereivel, vagy szerződő feleivel szerződést kötni.

Vállalom

 • levelezĂ©sek lebonyolĂ­tását,
 • fizetĂ©si meghagyásos eljárások lebonyolĂ­tását, perrĂ© alakulás esetĂ©n a peres kĂ©pviseletet,
 • polgári perekben kĂ©pviseletet,
 • hagyatĂ©ki eljárásban az örökös vagy a hitelezĹ‘ kĂ©pviseletĂ©t, el nem ismert hagyatĂ©ki igĂ©ny esetĂ©n a peres kĂ©pviseletet,
 • vĂ©grendelet kĂ©szĂ­tĂ©sĂ©t Ă©s letĂ©tbe helyezĂ©sĂ©t a Magyar ĂśgyvĂ©di Kamaránál,
 • jogerĹ‘s bĂ­rĂłsági határozatok vĂ©grehajtását, a vĂ©grehajtási eljárásban az adĂłs vagy a hitelezĹ‘ kĂ©pviseletĂ©t,
 • kĂĽlföldi Ă­tĂ©letek magyarországi elismerĂ©sĂ©nek Ă©s vĂ©grehajtásának intĂ©zĂ©sĂ©t,
 • vállalkozási Ă©s megbĂ­zási szerzĹ‘dĂ©sek kĂ©szĂ­tĂ©sĂ©t,
 • családjogi perekben kĂ©pviseletet.

Peres képviselet elvállalása előtt tájékoztatom Önt arról, hogy milyen esélyét látom a sikeres pervitelnek. Amennyiben álláspontom szerint a peres út nem a legjobb megoldás, tájékoztatom Önt erről és megpróbálunk közösen más megoldásokat keresni.

A járási, illetve a törvényszéki bíróságok (korábban megyei bíróságok) előtt nem kötelező a jogi képviselet – azonban álláspontom szerint nem biztos, hogy szerencsés szakképzett segítség nélkül egy perbe egyedül belekezdeni vagy perbe bocsátkozni! Már csak azért sem, mivel manapság nem csak a nemzeti jogszabályokat kell ismerni (melyek napjainkban gyorsan változhatnak), hanem az uniós szabályozást is! A per során már nagyon nehéz egy korábban „elrontott” pert helyrehozni! Az ügyvéd az ügyfele információira van utalva – az ügyfél pedig az ügyvéd szaktudására! A kettő csak együttműködve tud optimális eredményeket elérni!

 

[Kezdõlap] [IrodánkrĂłl] [Polgári jog] [CĂ©gjog] [KĂĽlföldi kĂ©pviselet] [KöltsĂ©gek] [Impresszum]